sygemelding

Senfølger fra corona kan ramme hårdt

PROSA modtager henvendelser fra medlemmer, der oplever alvorlige senfølger fra coronavirus, og som derfor risikerer at havne i ledighed.

Selv om størstedelen af den danske befolkning nu er vaccineret mod coronavirus, og samfundet på mange måder er vendt tilbage til normalen, så vokser usikkerheden for de mennesker, der oplever alvorlige senfølger efter coronasmitte.

Senfølgerne kan være alt fra manglende smags- og lugtesans, åndenød og hovedpine til ekstrem træthed, muskelsmerter, depression og koncentrationsbesvær – og ingen kan sige med sikkerhed, hvor længe den tilstand varer.

PROSA har foreløbig modtaget en håndfuld henvendelser fra medlemmer, der slås med eftervirkningerne fra den frygtede virus, og som flere måneder efter infektionen stadig ikke er i stand til at arbejde i samme omfang som tidligere.

– Formentlig er der mange flere af vores medlemmer, der i varierende grad oplever senfølger, men vi hører typisk kun fra dem, der frygter, at de mister deres job, fordi de har været sygemeldt fra arbejdspladsen i en længere periode. Og netop usikkerheden om, hvornår man er helt rask igen, kan være med til at forværre ens helbredstilstand, siger Lasse Darting, der er jurist i PROSA.

Langvarige Covid-19 symptomer

Sundhedsstyrelsen betragter symptomer, som har varet i 4 uger eller mere, som et længevarende Covid-19 sygdomsforløb.

Hvis symptomerne varer i 12 uger eller mere, anses de som senfølger.

Man regner med, at cirka 10% af de personer, som får Covid-19, oplever langvarige symptomer.

Det vides stadig ikke, hvor stor en andel, der får egentlige senfølger.

Han forklarer, at en del arbejdsgivere formentlig er indstillet på at afvente medarbejdernes tilbagevenden, uden at det skal koste dem jobbet, og at nogle medarbejdere måske arbejder på nedsat tid i en periode, mens de gradvist kan vende tilbage på fuld kraft.

Men for andre er det mere alvorligt.

– De fleste arbejdsgivere opererer jo med det, der hedder 120 dages reglen, som betyder, at det er lettere for arbejdsgiveren at afskedige dig, hvis du har været fraværende fra arbejdet i cirka fire måneder. Så hvis du har alvorlige senfølger fra coronasmitte, så er der en reel risiko for, at det kan sende dig ud i ledighed, siger Lasse Darting.

Lasse Dartings råd til medlemmer, der oplever senfølger, er, at de dels bør kontakte PROSA, dels har en dialog med arbejdsgiveren om deres situation.

– Det er vigtigt, at du har en dialog med både din arbejdsgiver og din læge, så I sammen kan finde løsninger på, hvad der virker i forhold til arbejdstid og opgaver. Måske kan du godt løse nogle typer af opgaver i begrænset tid, siger han.

Hvis du har alvorlige senfølger fra coronasmitte, så er der en reel risiko for, at det kan sende dig ud i ledighed
- Lasse Darting, jurist i PROSA

Under alle omstændigheder er det en god idé at forsøge at bevare tilknytningen til arbejdspladsen i det omfang, det er muligt, fastslår han.

– Det gør det lettere at vende tilbage, den dag du forhåbentlig er kommet ud af coronavirussens klør, siger Lasse Darting.

Stort mørketal

PROSAs forbundssekretær Curt Kjærsgaard Raavig deler bekymringen for, at nogle medlemmer risikerer at miste jobbet på grund af langtidseffekterne fra coronavirus. Derfor opfordrer han alle, der i større eller mindre grad er ramt af senfølger, til at tage kontakt til PROSA.

– Vi ved ikke, hvor mange der er ramt, men der er uden tvivl et stort mørketal, og det er interessant for os at kende til omfanget, så vi får et mere præcist billede af, hvordan coronavirus har påvirket vores medlemmer og deres arbejdssituation, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

Han mener, det kan være relevant at rejse sagen politisk, hvis det viser sig, at der er medlemmer, der opsiges på grund af senfølger fra coronavirus.

– Vi har jo som medarbejdere udvist samfundssind og stor fleksibilitet under nedlukningen, og der er sendt milliarder af kroner ud til nødlidende virksomheder som lønkompensation og andre hjælpepakker. Det vil se underligt ud, hvis vi ikke kan give en håndsrækning til den forholdsvis lille andel af befolkningen, der er ramt af senfølger og risikerer at blive sendt ud i ledighed. Det kunne ske ved at dække deres lønudgifter i en periode, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

 

Fortæl os om corona

PROSA vil gerne høre fra dig, hvis du har oplevet senfølger efter corona­virus i form af fx træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine eller lignende.

Skriv til forbunds­sekretær Curt Kjærsgaard Raavig på ckr@prosa.dk