guide

The Great Firewall

Gennem de seneste 20 år har Kina opbygget en regulær internetmur med tekniske blokeringsmekanismer, der forhindrer kinesere i at få adgang til internettet uden for Kina. Det sker blandt andet ved at blokere for internettrafik og adgang til bestemte websites samt omfattende censur. The Great Firewall er en del af det såkaldte Golden Shield, som Kinas kommunistparti påbegyndte i 1998. Det omfatter desuden et landsdækkende internt netværk til brug for politiet samt databaser og videoovervågning med ansigtsgenkendelse.

Grafik> Mikkel Henssel

Tema:

Denne artikel er en del af et tema om den kinesiske internetmur:

Kinas digitale mur udfordrer det frie internet
Minoriteter er jaget vildt
Guide: The Great Firewall
Kinas censur rækker ud i verden