synspunkt

Giv plads til de unge it-professionelle

En medlemsorganisation skal afspejle alle medlemmer, understreger Niels Bertelsen, der er formand i PROSA, i denne kommentar.

PROSA er ikke bare et forbund for it-professionelle, men et forbund af it-professionelle. Det er aktive medlemmer, der lægger den it-politiske linje og styrer og udvikler PROSA som faglig organisation. Derfor glædede det mig at læse disse linjer fra et ungt PROSA-medlem i artiklen på side 12 og 13 i nærværende blad: ”Jeg blev selv aktiv i PROSA/STUD til et træf. Det var god stil, at alt var planlagt af frivillige – så jeg stillede op til bestyrelsen. Lige nu er jeg med til at arrangere mit femte træf, og vi arbejder med open source og automatisering som to sideløbende temaer. Træffet er for alle it-studerende, og vi vil gerne have en masse forskellige med.”

PROSA er båret af aktivister, og det forudsætter en aktiv medlemsskare, der både er bredt it-fagligt og aldersmæssigt funderet. Derfor skal vi inddrage de nye generationer af aktive it-folk i arbejdet med at udvikle PROSA. Snart begynder en stor gruppe unge på uddannelser, der er det første skridt mod et arbejdsliv og en faglighed som it-professionelle.

PROSA er båret af aktivister, og det forudsætter en aktiv medlemsskare, der både er bredt it-fagligt og aldersmæssigt funderet
- Niels Bertelsen, formand i PROSA

PROSAs lokalafdeling for studerende, PROSA/STUD, varetager den første kontakt til disse potentielle PROSA-medlemmer. Det bliver gjort dygtigt og aktivt gennem både frivillige aktive og deltidsansatte organizatorer på uddannelsesstederne, hvor der landet over arrangeres faglige, sociale og politiske aktiviteter, holdes kurser og oprettes studieforeninger for it-studerende på tværs af uddannelser. Det er vigtigt arbejde, for hvis PROSA fortsat skal være en organisation, hvor aktive medlemmer sætter retningen, så skal det være meget klart for unge potentielle medlemmer, hvorfor PROSA er relevant for dem. Og det lader det til at være. Optaget af studerende medlemmer er steget godt 27 procent fra studiestarten i 2017 til studiestarten i 2018, når vi ser på nye studerende medlemmer, der melder sig ind i perioden fra 1. juli til året ud.

Men der skal også være plads til de unge på de interne linjer. Arbejdet i PROSA sker gennem politiske udvalg, og her er alderen lidt i den høje ende. Det er et stort aktiv at have udvalgsmedlemmer med politisk erfaring og historisk viden, men det kan også give en slagside, da det kan gøre debatterne indforståede og gøre vejen for nye idéer lidt tung. Der har endda været situationer, hvor unge ikke følte sig vel modtaget i udvalgsarbejdet. Og det går bare ikke.

Derfor skal der i dette Synspunkt lyde et velkommen til de nye it-studerende: Tal med PROSAs repræsentanter på jeres uddannelsessteder, kom til oplæg og kurser, og sæt jer ind i, hvad PROSA kan gøre for jer i jeres uddannelsestid og senere i jeres arbejdsliv. Og samtidig en opfordring til de etablerede aktive i PROSA om at tage godt mod de unge og give dem plads, når de kommer på banen med ny energi og nye idéer. En medlemsorganisation skal afspejle alle medlemmer, for kun med den udvikling kan PROSA fortsat være det naturlige valg for alle, der har it som deres faglige omdrejningspunkt.


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…