20,5 procent af de medlemmer, der har deltaget i årets lønstatistik, har oplevet fyringer på deres arbejdsplads. I de fleste tilfælde er det også gået ud over it-folk. Illustrationen viser, hvem afskedigelserne har ramt fordelt på faggrupper.

Lønudvikling

It-lønninger stiger trods krise

Privatansatte it-folk kan notere sig en gennemsnitlig lønstigning på 4,7 procent, viser årets lønstatistik.

Isoleret set en pæn lønstigning, når man tænker på, hvad 2020 bød på af udfordringer.
Sådan siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA, om det faktum, at de privatansatte it-professionelles løn ifølge PROSAs lønstatistik i gennemsnit er steget med 4,7 procent.
– Det er ikke prangende, men det er heller ikke i nærheden af at være så slemt, som vi har set det i andre kriseår. Corona-pandemien har ikke bidt så hårdt som frygtet, siger hun.

Danmarks Statistik har regnet sig frem til, at dagligvarer og andre udgifter i en almindelig dansk husholdning – den såkaldte prisudvikling – i samme periode er steget med 0,4 procent. Så der er tale om en reel lønfremgang.
– Det er helt naturligt, at lønnen stiger. It-folkene har jo haft en kæmpe andel i, at Danmark så hurtigt har kunnet tilpasse sig betingelserne under corona-­krisen, siger Hanne Lykke Jespersen.

 

Ser man på den gennemsnitlige løn uden anciennitet er stigningen på 2,1 procent.

Rekordomsætning

Årets lønstigning er naturligvis glædelig, for samlet set har pandemien og den efterfølgende nedlukning af samfundet haft voldsomme konsekvenser. Men it-branchen er overordnet sluppet billigt igennem krisen.

3.096

Så mange PROSA-medlemmer har afleveret oplysninger fra deres lønseddel i januar til lønstatistikken

Faktisk omsatte de danske it-virksomheder sidste år for 248,4 milliarder kroner, hvilket er den højeste omsætning for branchen nogensinde.
– Det har altså ikke været et kriseår for it-fagets arbejdsgivere samlet set. For nogle selvfølgelig, men ikke som branche. Så når jeg ser på det store overskud, arbejdsgiverne har haft i år, synes jeg bestemt, at der burde være faldet mere af til medlemmerne. Den lønstigning, som it-folkene har opnået, modsvarer ikke den enorme stigning, der har været i virksomhedernes omsætning, siger Hanne Lykke Jespersen og sender samtidig en advarsel til nærige arbejdsgivere.
– De løber klart en risiko for at miste medarbejdere til de arbejdspladser, hvor den positive udvikling er kommet medarbejderne til gode, siger hun.

Vær aktiv

TEMA

Denne artikel er en del af et tema om resultaterne af PROSAs lønstatistik 2021:
Lønnen stiger trods krise og corona
Kæmp for din lønsamtale
Offentlige it-folk får sjældent varige tillæg
Hold styr på din arbejdstid

Der kan ifølge Hanne Lykke Jespersen være flere grunde til, at lønningerne ikke er steget mere.
– Måske har det store fokus på de virksomheder, der har været i vanskeligheder, betydet en generel tilbageholdenhed. En anden årsag kan være det meget hjemmearbejde, hvor chefen måske ikke er opmærksom på de ekstra opgaver, en medarbejder har løftet, eller hvor den ansatte i ringere grad end ellers selv har fået gjort opmærksom på sin arbejdsindsats, siger hun.

Men man får heller ikke noget forærende. PROSAs jurister, der blandt andet hjælper medlemmerne, når de skal forhandle løn, har i det seneste år oplevet en tendens til, at arbejdsgiverne har presset lønnen. Både ved nyansættelser og ved årlige lønforhandlinger.
– Det er simpelthen grotesk. Jeg kan kun se det som et udtryk for, at der er arbejdsgivere, der kun deler overskud med de ansatte, når de ikke kan undgå det. Det understreger, at man som ansat ikke kan gå og vente på en lønstigning. Du må selv være aktiv, siger Hanne Lykke Jespersen og tilføjer:
– Det ser ud til, at der er behov for, at PROSA udbyder endnu flere kurser i, hvordan man kan forhandle løn med sin chef.

 

Pandemien har kostet it-folk jobbet

Hver femte it-professionelle har oplevet fyringer på deres arbejdsplads som følge af coronas hærgen. Heraf har afskedigelserne i 62 procent af tilfældene også ramt it-folkene. PROSA oplevede i begyndelsen af pandemien ikke, at it-folkene mistede jobbet, men pludselig steg antallet af ledige ret voldsomt. I januar, hvor data til lønstatistikken er indhentet, var 5,37 procent af medlemmer således arbejdsløse. Men den kedelige udvikling er allerede vendt, oplyser Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i PROSA.
– Alle de signaler, vi får i øjeblikket, peger på en langt bedre beskæftigelse, og det er jo dejligt. Først og fremmest giver det tryghed for den enkelte, men det giver også en langt bedre position for lønforhandling og vilkårsforhandlinger i det hele taget. Og så giver det jo bedre mulighed for at skifte job, hvis du ikke er tilfreds med lønnen eller andet ved arbejdspladsen, siger hun.