Foto: Lizette Kabré

Synspunkt

Ukrainere skal ikke udnyttes

PROSA støtter, at de ukrainske flygtninge skal have mulighed for at arbejde, men også at det skal fastsættes, at det skal ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Der er krig i Ukraine. Selv om Putin forsøger at kalde det en særlig militær operation, er der ikke nogen tvivl om, at Rusland har foretaget en krigshandling mod en selvstændig og suveræn stat. En af de tragiske følgevirkninger af angrebet er, at mange ukrainere fordrives fra landet på grund af bombardementer og angreb på civile.

Det store antal flygtninge, som tælles i millioner, har et behov for steder at være i sikkerhed og for at kunne leve en så normal tilværelse som muligt, indtil de forhåbentlig kan vende tilbage til et fredeligt Ukraine. Nogle af disse flygtninge ender også hos os i Danmark. Hvis de skal have en nogenlunde normal tilværelse, skal de hurtigt have mulighed for at få et arbejde, en bolig, få børnene i skole eller daginstitutioner, og hvad der nu ellers kendetegner en normal hverdag.

Samtidig skal det sikres, at de ikke udnyttes af arbejdsgivere og får arbejde på vilkår, som ikke er normale for det danske arbejdsmarked. Vi ved af bitter erfaring, at der er arbejdsgivere, der ikke tøver et sekund med at udnytte mennesker, der står i en sårbar situation. Selv inden krigen brød ud, har der været mange eksempler på arbejdsgivere, der har udnyttet ukrainsk arbejdskraft, både ved at give dem ringere løn- og arbejdsvilkår og ved at kræve modbetaling af dem, hvis de ville beholde jobbet og dermed opholdstilladelsen.

De skal have samme løn som danskere
- Niels Bertelsen, formand i PROSA

Der arbejdes derfor på at tilvejebringe et lovgrundlag for at give ukrainske borgere et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag for personer, som formentlig er vedtaget, når dette læses. Forslaget vil indebære, at de pågældende vil have mulighed for at arbejde og få adgang til undervisning og uddannelse under deres ophold.

PROSA støtter, at de ukrainske flygtninge skal have mulighed for at arbejde, men også at det skal fastsættes, at det skal ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdsgiverne pålægges på denne måde et særligt ansvar, og vi har derfor foreslået, at der gennemføres trepartsforhandlinger, som kan sikre, at de ukrainske flygtninge ansættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, således at risikoen for social dumping undgås.

Også inden for vores fagområde arbejder der ukrainere. Danske virksomheder har i mange år brugt ukrainere både ved ansættelse i Danmark, ved at oprette virksomheder i Ukraine eller ved at outsource opgaver til Ukraine. Nogle af dem, der har arbejdet for danske virksomheder i Ukraine, er kommet eller vil komme til Danmark. De vil som udgangspunkt have en lavere løn end de danske kolleger, men de skal selvfølgelig have den samme løn, så længe de er i Danmark. Jeg vil opfordre jer til at tage godt imod dem, men også at være med til at sikre, at de ikke bliver udnyttet. Det er svært nok at være flygtning på grund af en krig, så der er ingen grund til, at vi skal gøre det sværere for dem ved at udnytte deres sårbarhed.


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…