Jakob Vest Hansen (tv), Lis Zacho og Søren Jensen er tre af bagmændene til Piratskibet, der skal lære børn at være it-kreative. Foto: Lizette Kabré

kodning

Skibet er ladet med kode

Ved årsskiftet får alle danske børn en helt ny online­platform, hvor de kan lære at kode. Det er Coding Pirates, der står bag projektet, som er døbt Piratskibet. Meningen er, at alle børn skal have mulighed for at lære it-kreativitet. Prosabladet har mødt tre af initiativtagerne.

Hvad gør du, hvis du er ved at drukne i succes, og kunderne står i kø i flere år for at få lov til at deltage i dit projekt?

Den meget konkrete udfordring stod Coding Pirates med for tre år siden, da nysgerrige børn væltede ind ad dørene hos græsrodsprojektet, hvor frivillige undervisere lærer børn og unge at kode i deres fritid.
– Før i tiden skulle alle børn lære at svømme. Pludselig skulle alle børn lære at kode. Det var som om, deres forældre tænkte, at hvis deres børn nogensinde skulle blive til noget her i livet, så var de nødt til at kode. Så der var voldsomt tryk på i Coding Pirates. Vi kunne slet ikke følge med, og ventelisterne voksede, siger Lis Zacho, der sidder i hovedbestyrelsen i Coding Pirates.

Løsning under bruseren

Men da Lis Zacho en aften står på scenen på Bremen Teater og holder TED-talk om Coding Pirates foran 600 mennesker, lysner det. En repræsentant fra Tuborgfondet hører oplægget og opfordrer hende til at pitche projektet på Folkemødet i 2016, hvor Tuborgfondet giver 100.000 kroner til den bedste idé.

Lis Zacho tager imod invitationen og vinder førstepræmien. Begejstringen i dommerpanelet er så stor, at de taler om at gøre Coding Pirates til et flagskibsprojekt. Få måneder senere donerer de 3,9 millioner kroner, som skal understøtte Coding Pirates’ aktiviteter – men under tre forudsætninger: Børnene på ventelisten skal engageres, der skal gøres noget aktivt for at fastholde de frivillige undervisere, og så skal der flere piger med ombord.

Vi skal lave noget, som er autentisk. Det er ikke kommercielt - det er hjerteblod
- Lis Zacho, der er bestyrelsesmedlem i Coding Pirates

En stor del af pengene går til at etablere et sekretariat i Odense, og en morgen, da Lis Zacho står under bruseren, får hun idéen til et onlinefællesskab, hvor børn kan træne kodning og programmering, mens de venter på en ledig plads i en af Coding Pirates-afdelingerne.

De døber onlinefællesskabet Piratskibet og sender en ansøgning til Industriens Fond, som kvitterer med 2,6 millioner kroner i støtte. Derfra begynder arbejdet med at udvikle en platform, der kan lokke børn og unge ind i kodeverdenen, og efter planen stævner Piratskibet ud ved årsskiftet.
– Meningen med Piratskibet er, at alle børn skal have mulighed for at lære it-kreativitet og lære at forholde sig til kode og programmering på et eller andet plan. Hvor kodning er at skrive kode, og programmering er hele pakken fra idé til produkt, siger Lis Zacho.

Matematik og teknologi

Til daglig arbejder Lis Zacho som matematiklærer på en folkeskole på Frederiksberg. Derfor har hun en ret klar fornemmelse af behovet for undervisning i basal kodning. Men ikke nok med det. Da Piratskibet får vind i sejlene, beslutter hun at tage en kandidatuddannelse i it-didaktisk design på Aarhus Universitet, hvor hun skriver speciale om udviklingen af en kodelæringsplatform til børn.

Og det bliver en øjenåbner. Fra at have en forestilling om, at udviklingen af onlineuniverset kan klares for 50.000 kroner til ”nogle møder med pizza og cola”, får hun nu et mere realistisk syn på tingene.  
– I den proces forstod jeg, at der skulle laves en masse grundarbejde. For selv om onlinelæring er vejen frem på rigtig mange måder, så skal det gøres på en måde, hvor det ikke er one-size-fits-all, men så alle får et individuelt udbytte af det, siger Lis Zacho.

Jakob Vest Hansen, der er projektleder og designer på Piratskibet, forklarer, at projektet i sin grundform er baseret på samskabelse mellem de mange frivillige medlemmer af styregruppen og Coding Pirates’ sekretariat.
– Som udgangspunkt er alt læringsindhold på siden lavet af frivillige. Det giver personlighed, og det kan børnene sagtens mærke, siger Jakob Vest Hansen.

Det er hans opgave at samle alle trådene og koordinere indsatsen fra de frivillige, og selv om det giver visse udfordringer, så er det også Piratskibets styrke, at det trækker på kompetencer fra en række forskellige miljøer, forklarer Jakob Vest Hansen.

Alle undervisningsmaterialer laves fra bunden, og mange af de frivillige undervisere i Coding Pirates leverer indhold af meget høj kvalitet, understreger Søren Jensen, der er event- og kommunikationsmedarbejder og står for rekrutteringen af frivillige på platformen.
– De udgør en kæmpe vidensbank, fordi de hver uge prøver sig frem og gør sig en masse erfaringer med, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer for børnene, siger Søren Jensen.

Lis Zacho fremhæver en situation, hvor hun skulle overtage den ugentlige undervisningsaften for en gruppe børn i 4.-5. klasse fra en af de yngre undervisere.
– Han havde så lagt et link til mig og fortalt, at jeg bare skulle gå ind på det. Jeg havde godt bemærket, at de dér unger sad og rodede med et eller andet temmelig avanceret. Det viste sig, at de sad og programmerede i Lua, siger Lis Zacho, inden Jakob Vest tilføjer:
– Lua er et fuldt programmeringssprog. Det er ikke blokke, det er ikke grafik. Det er tekstprogrammering. Fyren havde simpelthen smidt et 100 procent trin for trin læringsforløb op på en hjemmeside, som man bare kunne følge.
– Og han går kun i 2. g. Det var sgu sejt, siger Lis Zacho.

Bygget fra Scratch

Den mest udbredte læringsteknologi for børn er Scratch, men de unge pirater kommer til at lære om en lang række andre programmeringssprog, når de påmønstrer skibet.
– Vi står med en unik mulighed for at implementere og vise nye muligheder og andre programmeringssprog, så man i virkeligheden får meget større variation. Vi skal lave noget, som er autentisk. Det er ikke kommercielt – det er hjerteblod, siger Lis Zacho.

Piratskibet

Piratskibet sættes i søen ved årsskiftet, og målgruppen er børn på 10-12 år, som kan lære at kode, mens de venter på en plads hos Coding Pirates – eller bare fordi de har lyst. Projektet er støttet af Industriens Fond. De mest populære kodesprog er Scratch, Stencyl, Unity, Game­Maker, Processing, Python, Lua og Sonic Pi og webprogrammering som Javascript, HTML og CSS.

Læs mere på codingpirates.dk/piratskibet

Open source-teknologi er en grundsten i Coding Pirates, og der er rigeligt at tage af, siger Jakob Vest Hansen. Men overvejelserne går langt videre end det – ikke mindst når det gælder den pædagogiske side af sagen.
– For at kunne designe sådan noget, er der en million små overvejelser. Skal de kunne like og dislike? Hvordan modererer man indhold? Hvordan sikrer man sig, at der hele tiden er noget nyt, så de kommer tilbage til Piratskibet? Hvordan skal de navigere på siden, hvis de ikke ved, hvordan man scroller, siger Jakob Vest Hansen.

Sidstnævnte har vist sig at være en af de moderne udfordringer, når man gerne vil præsentere onlineindhold for børn, for mange af dem har simpelthen ikke lært at scrolle, forklarer Søren Jensen.
– Børn på omkring 10 år er en tabletgeneration. De er bekendt med ikoner, og de ved, hvordan de swiper. De er rigtig gode til at trykke de rigtige steder på skærmen, men når det bliver dybere end interface, så bliver det problematisk. De er ikke vant til at scrolle. Når de får en normal computer, ved de ikke, hvordan de skal gøre, siger han.

Og det skal børnene lære, for når det gælder kodning og programmering, så er der ingen vej uden om en computer, et tastatur og en mus.
– Det kan ikke erstattes af en tablet, og der er intet, der tyder på, at det vil ændre sig i overskuelig fremtid, siger Søren Jensen.

Lukker om natten

Ombord på Piratskibet kan børnene skrive sammen og dele viden, spørgsmål og udfordringer, og de kan møde ligesindede på tværs af landet, så de kan få feedback og gode råd. Der er også en forældreintroduktion samt information om adfærdsregler og ideologien bag.
– Vi har truffet et meget bevidst valg om, at man kun kan skrive åbent til hinanden, så alle kan se det. Der er voksne moderatorer på i åbningstiden, så de kan holde øje med, hvad der sker, og Piratskibet lukker om natten. Vi vil gerne sende et signal om, at søvn er vigtigt, og at it-kreativitet er noget, man kan arbejde med ligesom lektier og fritidsinteresser, siger Søren Jensen.

Meningen med Piratskibet er, at alle børn skal have mulighed for at lære it-kreativitet og lære at forholde sig til kode og programmering på et eller andet plan
- Lis Zacho, der er bestyrelsesmedlem i Coding Pirates

Som pirat kan man designe en avatar, som man bruger i onlineuniverset. På den måde kan børnene selv bestemme, hvordan de vil se ud – om man er dreng, pige eller noget helt tredje. Det er også et meget bevidst valg, for der hersker fortsat en forestilling om, at kodning og programmering mest er for drenge.
– Vores ambition er at skabe de her miljøer, hvor det er fedt at kode, og hvor det er fedt at være totalt nørdet og fokusere og fordybe sig. Pigerne er super skarpe til det, og de vil rigtig gerne udfordres, men de bliver ofte mødt med fordomme fra drengene, der tror, de er verdensmestre til det hele, bare fordi de kan spille Fortnite, siger Lis Zacho.

Drengene og pigerne

I virkeligheden er der langt flere piger, der spiller computerspil, end man tror. Men de taler ikke højt om det, fordi de risikerer at komme i klemme i dét, som Lis Zacho og Jakob Vest Hansen kalder ”et giftigt miljø”.
– De bruger tit drengenavne som brugernavne, fordi de ikke vil afsløre, at de er piger. Men det har drengene ikke fattet, siger Lis Zacho og griner.

Coding Pirates

Coding Pirates blev stiftet for fem år siden og har i dag 77 afdelinger over hele landet. På klubaftenerne lærer børn og unge i alderen 7-17 år at være it-kreative. Coding Pirates har etableret et sekretariat i Odense med 10 ansatte og er støttet af blandt andre Tuborgfondet, Villum Fonden, Dansk Ungdoms Fællesråd og Microsoft.

Læs mere på codingpirates.dk

Det giftige miljø skal nedbrydes ombord på Piratskibet, og håbet er, at flere forældre vil komme ind i kampen og vise oprigtig interesse for deres børns digitale liv. I dag er mange forældre primært bekymret for, at deres børn bruger for meget tid bag en skærm, men den debat hører til et andet sted, mener Jakob Vest Hansen.
– De forældre, der siger sådan, er ofte dem, der kommer hjem fra deres arbejde, hvor de sidder otte timer foran skærmen. Men over halvdelen af alle børn oplever, at deres forældre ikke har nogen interesse i børnenes digitale liv. Eller som vi også kalder det: Deres liv, siger Jakob Vest Hansen.

Lis Zacho, der er vant til at undervise børn i folkeskolen og i Coding Pirates, tilføjer:
– Forældre spørger altid deres børn, hvordan det er gået i skolen i dag. De skulle prøve at spørge, hvordan det er gået digitalt i dag. Børnene er jo efterladt helt alene ude på perronen i forhold til teknologi. Og hvis de voksne ikke prøver at forstå børnenes digitale liv, så fjerner børn og forældre sig endnu mere fra hinanden, siger Lis Zacho, som trækker en streg i sandet mellem computerspil og Piratskibet:
– Vi arbejder med at lave digitale produktioner fremfor at bruge skærmen til underholdning. Vi vil gerne åbne op for, at alle kan komme i gang med at kode. For demokratiets skyld har vi brug for, at alle har digitale kompetencer – om man er barn, voksen eller gammel. Det er forudsætningen for at kunne klare sig.

PROSA: Ros til frivillige kræfter

Værdien af det frivillige arbejde i både Coding Pirates og Piratskibet kan ikke undervurderes. Sådan lyder det fra PROSA-formand Niels Bertelsen, der deler målsætningen om at gøre så mange børn som muligt interesseret i it-kreativitet med kodning og programmering.
– Det er vigtigt, at alle børn får adgang til at prøve kræfter med kodning og it-kreativitet, og jeg har den største respekt for alle de it-professionelle og andre, der bruger deres fritid på det. Det glæder mig også, at der er stort fokus på at få pigerne med, da kodning er for vigtigt til at være forbeholdt drengene. Det bør være en samfundsopgave at uddanne næste generation i meningsfuld brug af it, og det er derfor oplagt, at teknologiforståelse får en højere prioritet som fag i folkeskolen, end det har i dag, siger Niels Bertelsen.

PROSA/VEST støttede i 2018 Coding Pirates Denmark med 20.000 kroner.


Læs også...

Mennesker har drømt om at opfinde en intelligent maskine siden oldtiden, men det var først i 1956, at begrebet ’kunstig intelligens’ blev opfundet.…

Det er ikke helt let at definere, hvad kunstig intelligens egentlig er – men spørgsmålet er, om vi overhovedet ved, hvad den menneskelige intelligens…

Hvorfor er AI ikke intelligent – og hvad er kunstig intelligens så, hvis det ikke er intelligent? Hvor ikke-intelligent intelligent er det reelt i…

Hvis du er uheldig og bliver syg, imens du holder ferie, er det vigtigt, at du husker at melde dig syg. Men får du løn under sygdommen, og kan du få…

Kvinder er et sjældent syn på datamatikeruddannelsen, men Gülsüm og Nuriye Erdogan er med til at ændre statistikken. De to søstre glæder sig til at…

Virtuel kandidat stiller op til det britiske parlamentsvalg.

Chipsproducenten Nvidia ræser forbi giganterne Microsoft og Apple og er nu det mest værdifulde selskab i verden.

Hvordan er det gået med AI Pin og r1? PROSAs gadgetnørd og legebarn, forbundssekretær Mirza Cirkinagic, gør status.

Gülsüm og Nuriye "the weird kids" i skolegården. De blev mobbet, fordi de elskede at game, men i dag har Gülsüm og Nuriye fundet en kæmpe styrke i at…

Desværre, afkølet rosé og en iskold fadøl er ikke en del af løsningen på at give slip på travlhed og stress i sommerferien – tværtimod. Stressekspert…