backspace

Vokseværk

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

< 1973 >

”Vi har et ansvar, både overfor os selv og overfor foreningen, som vi bør efterleve. PROSA er vor chance for at påvirke udviklingen i en heldig retning, for at leve op til edb-folkenes ansvar overfor samfundet og for at være medbestemmende med hensyn til vores egne vilkår. Sidst men ikke mindst er PROSA vor chance for at opbygge en organisation, hvis fundament er nærdemokrati, og som udvikler sig fleksibelt og fremsynet.”

Sådan sagde formand Anker Mørk Thomsen ifølge Prosabladet, da han aflagde beretning på PROSAs delegeretforsamling i 1973. Han blev enstemmigt genvalgt af forsamlingen, der også besluttede at udvide hovedbestyrelsen med hele to personer. Det betød, at den ud over formanden kom til at bestå af seks personer, nemlig Jan Kennet Larsen fra PROSA/ØST, Ole Kanstrup fra PROSA/FORSVAR, Thomas Frisendal fra PROSA/ØST, Gyda Folden fra PROSA/HOPSA, Preben Jacobsen fra PROSA/OPS og Poul B. Frederiksen fra PROSA/DC-op.

< 2020 >

Når der den 14.-15. november afholdes delegeretforsamling, er det på vegne af en hovedbestyrelse med 15 medlemmer, at formand Niels Bertelsen aflægger beretning.

I dag består hovedbestyrelsen af seks medlemmer, der er udpeget i hver sin PROSA-lokalafdeling, samt fem medlemmer, der vælges på selve delegeretforsamlingen. Formanden, den politiske næstformand, den organisatoriske næstformand og hovedkassereren – der alle vælges på delegeretforsamlingen – er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen.