Klimaaktivisme

Vær en del af løsningen

En offensiv grøn omstilling af it-sektoren er et kardinalpunkt for PROSA, siger Amanda Christiansen, der er forbundssekretær i PROSA. For er man ikke en del af løsningen, er man en del af problemet.

Det har haft store omkostninger for klimaet, at verden er blevet digital.
– Vi er simpelthen nødt til at tage klimaudfordringerne alvorligt, for it er en del af problematikken, siger Amanda Christiansen, der er forbundssekretær i PROSA.

Et af hendes ansvarsområder er at stå i spidsen for PROSAs arbejde for at udbrede tanken om grøn it, der betyder, at it skal være med til at løse de klimaudfordringer, som it i øjeblikket medfører.
– It kan accelerere vores viden og tilbyde optimeringsmuligheder, der gør, at vi kan opnå bedre bæredygtighed. Grøn it er et fokus i PROSAs arbejdsplan, fordi det er nødvendigt at gøre både produktionen, brugen og bortskaffelsen af it mere bæredygtig, siger Amanda Christiansen.

Uanset om man tror på klimaforandringerne eller ej, kan vi vist alle blive enige om, at det er godt at forbedre måden, vi producerer, bruger og bortskaffer på.
- Amanda Christiansen, forbundssekretær i PROSA

Det skarpe fokus på grøn it-omstilling betyder eksempelvis, at PROSA har iværksat et samarbejde med græsrodsbevægelsen Right to Repair, der blandt andet arbejder for at få indført europæisk lovgivning om retten til at reparere it-udstyr. Men PROSAs eget arbejde vil først og fremmest handle om at kunne anvise konkrete løsninger her og nu.
– Det er vigtigt for os at have en praktisk tilgang. Alle ved, hvor grelt det står til med klimaudfordringerne, og vi har ikke brug for flere dommedagsprofetier. Vi har brug for at vide, hvad vi kan gøre, siger Amanda Christiansen.

Tema

Denne artikel er en del af et tema om grøn omstilling i it-branchen:

Klimakampen er et digitalt guldæg
Kom ind i klimakampen
Når bæredygtighed er en passion
PROSA-medlemmer: Bedre sent end aldrig
Vær en del af løsningen

Derfor satser PROSA på at lave arrangementer og guides til, hvordan man kan blive mere bæredygtig.

Amanda Christiansen har selv skiftet til søgemaskinen Ecosia, da hun blev opmærksom på, at Ecosia donerer 80 procent af deres fortjeneste til at plante træer for at reducere klimaaftrykket.
– Og så har PROSA naturligvis fokus på at feje foran egen dør. Vi vil finde ud af, hvordan PROSAs miljøaftryk er på nuværende tidspunkt, og hvordan vi kan forbedre det, siger hun.

Grøn it er også omdrejningspunktet, når PROSAs store medlemsarrangement Green_IT afholdes til november, hvor alle it-professionelle, der har lyst til at engagere sig i den grønne it-omstilling, opfordres til at deltage.

Fagforeningsopgave

Den grønne omstilling er helt inde for skiven af, hvad en fagforening skal beskæftige sig med i 2021, mener Amanda Christiansen. For klimaforandringer skaber i højere og højere grad social ulighed og udfordrer fremtidens arbejdsmarked. Hun understreger dog, at PROSA på ingen måde er ude i et korstog, der handler om at påvirke folks private holdninger til emnet:
– Men uanset om man tror på klimaforandringerne eller ej, kan vi vist alle blive enige om, at det er godt at forbedre måden, vi producerer, bruger og bortskaffer på. Det er positivt at sørge for ordentlige forhold for både forbrugere, arbejdere og naturen, og det er vores fokus. Det er det, vi arbejder for.

 

Få indflydelse på Grøn it

Ønsker du at involvere dig i PROSAs arbejde for grøn it, er der nedsat en åben arbejdsgruppe. Skriv til Amanda Christiansen ach@prosa.dk, hvis du vil være med eller har tips og idéer til, hvordan it kan gøres grønnere.