Viser 12 resultater for "forebyggelse".

Risikoen ved store it-projekter er uendelig, erklærer 'verdens førende megaprojektekspert' professor Bent Flyvbjerg. Derfor giver det mere mening at…

Det er ledelsens pligt at sikre, at ansatte kan gå på arbejde uden at frygte mobning eller chikane. Du har dog selv et ansvar for at gøre opmærksom på…

Socialrådgiver Maj Thorsen valgte i 2014 at gå til medierne med historier om groft omsorgssvigt af børn i Randers Kommune. Fuldstændig anonym og uden…

Det er en demokratisk nødvendighed, at ansatte anonymt kan gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen. Det mener Prosabladets læserpanel,…

Sammen med IT-Universitetet er PROSA centralt placeret i det første større forskningsprojekt i EU, der sætter et kritisk fokus på digitaliseringen af…

Med et års forsinkelse kunne Datalogisk Institut på Københavns Universitet i november markere sine første 50 år ved at fejre fortidens bedrifter og…

Whistleblowere kan bidrage til at afdække lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ny lov skal sikre, at de effektivt og sikkert kan indberette…

Ny millionbevilling fra Industriens Fond sikrer fremtiden for cyberlandsholdet og De Danske Cybermesterskaber.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø får hvert år it-folk til at kaste håndklædet i ringen og sygemelde sig. En helt ny bekendtgørelse samler reglerne om…

Øget fokus på arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser i kølvandet på coronakrisen.

Når det gælder kunstig intelligens, er vejen fra løfterige PowerPoints til reel værdi i virkelighedens verden brolagt med mange timers hårdt arbejde…

Så kort kan det gøres, når regler for sexchikane skal formuleres. I hvert fald hvis man spørger deltagerne i Prosabladets brugerpanel, som har delt…