Viser 28 resultater for "delegeretforsamling".

Se it-arkitekt Peter Ussing og system-arkitekt Michael Erichsens bud på, hvordan man sikrer Danmarks it-infrastruktur.

Produktiviteten er steget, og virksomhederne tjener mere. Medarbejderne er ikke blevet belønnet. PROSA vil arbejde for en 30 timers arbejdsuge.

Hvordan man kan få flere aktive medlemmer, var et af de emner, som ivrigt blev diskuteret på årets delegeretforsamling. Blandt andre emner var,…

PROSAs delegerede var vidner til en milepæl, da Hanne Lykke Jespersen i november valgte at træde tilbage efter 12 år på posten som organisatorisk…

Dit medlemskab af PROSA giver dig mulighed for at påvirke mange aspekter af din fagforening fra formand over politiske mærkesager til, hvilke kurser…

PROSAs formand Niels Bertelsen kunne efter en ventetid på knap ti lange corona-måneder lørdag den 4. september byde velkommen til anden del af…

De it-løsninger, der skulle sikre en forsvarlig demokratisk afvikling af PROSAs digitale delegeretforsamling, kom uheldigt i fokus og betød, at…

Delegeretforsamlingen i PROSA, der på grund af coronarestriktionerne og forsamlingsforbuddet foregik digitalt lørdag den 14. november, blev præget af…

Ni kandidater har meldt sig til de nuværende fire poster som forbundssekretær i PROSA, og det er sundt for demokratiet, mener formand Niels Bertelsen.…

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

Fem unge medlemmer giver deres grunde til at være ung og aktiv i PROSA.

Dit medlemskab i PROSA giver dig mulighed for at påvirke mange aspekter af din fagforening fra formand over politiske mærkesager til, hvilke kurser…

Der var ingen modkandidater, da Niels Bertelsen blev genvalgt som formand for PROSA på årets delegeretforsamling. Men både formand og de små 70…

– PROSA skal være det naturlige valg for it-professionelle.

Sådan lød det fra PROSAs formand, Niels Bertelsen, på delegeretforsamlingen, og den…

Det demokratiske omdrejningspunkt for PROSA er delegeretforsamlingen – i daglig tale DF. DF er den øverste myndighed, og det er her, de største og…

Medlemmerne har talt, og med et overvældende flertal har de besluttet, at PROSA skal blive i den hovedorganisation, der er opstået efter LO og FTF,…

– Et ja til den nye hovedorganisation er den bedste løsning ud fra de valgmuligheder, der lå foran os. Sådan opsummerer PROSAs formand, Niels…

Den 13. april 2018 stemte både LO og FTF for en sammenlægning. Ved afstemningen blev der opnået det krævede flertal på 2/3 i begge organisationer – og…

Prosabladet nr. 11 bringer en artikel, der under overskriften ”Uacceptabel adfærd” refererer fra sidste hovedbestyrelsesmøde. Artiklen er misvisende…

I Prosabladets oktoberudgave, 2017, fremfører en af PROSAs erfarne politikere i debatindlægget ’Forholdet mellem ansatte og valgte i en fagforening’…

Tag med på en tidsrejse gennem PROSAs første 50 år. Fra den famlende opstart i SAS, gennem arbejdskampe med sejre og nederlag til en sikker landing i…

At der blæser nye og friske vinde gennem PROSA, vidnede forbundets delegeretforsamling (DF) 2016 om. Det er derfor ærgerligt, at reportagen fra DF i…

I et halvt århundrede, nemlig lige siden 15. februar 1967, har PROSA været med til at sætte dagsordenen som fagforeningen for professionelle it-folk.

Der var hektisk aktivitet op til de forskellige valg på årets delegeretforsamling. Både til og fra talerstolen, men også i krogene.

PROSA udgav i 2007 en såkaldt privatlivs-cd sammen med IT-Politisk Forening. Den skabte en væsentlig debat om masseovervågningen af borgerne. Og nu…

Prosabladet er altid et punkt på dagsordenen på en delegeretforsamling, fordi det udvalg, der har det politiske ansvar for bladet, redaktionsudvalget,…

Hvilke mærkesager skal PROSA kæmpe for, og hvem skal kæmpe dem? På årets delegeretforsamling, DF2016, skal de fremmødte medlemmer udstikke kursen for…

Den øverste myndighed i PROSA er delegeretforsamlingen, i daglig tale kaldet DF. Det er her, de største og vigtigste beslutninger om PROSA bliver…