Viser 66 resultater for "persondata".

Martin Glarvig, grundlægger og DPO for Geomatic, mener, at GDPR har været en klar fordel for virksomheden. Han påpeger vigtigheden af, at alle parter…

I PROSA mener formand Niels Bertelsen, at der er god grund til at fejre GDPR-reglerne.

– GDPR-reglerne har strammet op til gavn for alle. Det er en…

PROSAbladet har spurgt PROSAs formand, Niels Bertelsen, om ønskerne til den ny digitaliseringsminister. Helt centralt er ønsket om, at borgeren kommer…

36-årige Marie Bjerre er Danmarks første digitaliseringsminister. Hun skal samle trådene, hjælpe med oprydningen og vil sætte retning på en…

Prosabladet har undersøgt, hvordan en open source-samarbejdsplatform til folkeskolen kunne se ud. For "det går ikke, at man er i tvivl om, hvorvidt…

Max Schrems har som bannerfører for retten til privatliv måttet opgive sit eget og i stedet acceptere en højprofileret hovedrolle i det indtil videre…

Konsekvenserne af den to år gamle Schrems II-dom er nu så småt begyndt at udkrystallisere sig. Og selv om du kan i princippet godt stadig kan bruge…

Da driften skulle flyttes til skyen, var det svært for energidata-virksomheden KeepFocus at finde en rendyrket europæisk cloud-løsning. Schrems…

Metaverse påvirker ikke kun brugerens psyke og krop på en langt mere gennemgribende måde, end vi hidtil har set. Teknologien kræver også, at brugeren…

Over hele verden anskaffer myndigheder nye teknologier til at overvåge borgerne med datadrevet politiarbejde. I Danmark har politiet indkøbt…

Kræftens Bekæmpelse står til bøde på 800.000 kroner for alvorlige sikkerhedsbrud.

Digitaliseringen får på lange stræk lov til at overskride et væld af etiske grænser, skriver Kim Escherich, der er tech-etisk rådgiver, i denne…

Når hackere ikke bare krypterer data, men også truer med at lække dem i forbindelse med ransomware-angreb, så kan frygten for EU’s…

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

Kunstig intelligens med 90 procent nøjagtighed kan vurdere, om folk vil dø af COVID-19 eller ej, baseret på faktorer som BMI, køn og blodtryk.

”Det er fortsat techgiganterne, der suverænt sætter grænserne for ytringsfriheden online", skriver Rikke Frank Jørgensen, der er seniorforsker ved…

Eksperter rejser alvorlig tvivl om lovligheden af at lægge persondata hos amerikanske cloud-udbydere. Men en lang række offentlige myndigheder og…

Salget af amerikanske cloud-løsninger som AWS og Azure vokser eksplosivt i Norden, og flere og flere virksomheder lægger forretningen op i skyen. Men…

Mange virksomheder får et bedre forsvar mod hacking hos veletablerede cloud-udbydere, end hvis de selv skal stå for deres it-systemer, siger chefen…

Danske virksomheder strømmer til Amazon Web Services og Microsoft Azure, fortæller NNIT-chef. Han vil ikke udtale sig om risikoen for amerikansk…

To skelsættende domme fra EU-domstolen i 2016 og 2020 har kastet EU og USA ud i et juridisk ingenmandsland og gør det som udgangspunkt ulovligt at…

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

Det er ikke et voldsomt krav at stille, at persondata ikke må sende unde for EU, slår forbundsformand Niels Bertelsen fast i dette synspunkt.

Statsrevisorerne er ikke tilfredse.

Ruben Verborgh er professor i semantisk web og teknisk rådgiver i Tim Berners-Lees store Inrupt-projekt, der vil redde internettets sjæl. Idéen er at…

"Du skal ikke finde dig i noget". Sådan lyder det fra 27-årige Christine Line Larsen, der har oplevet sexchikane fra sine medstuderende, mens Dorte…

Eksperter mener bruger ulovlige cookiebannere.

Som medstifter af Apple er Steve Wozniak en legende i it-branchen, og han tilskrives en stor del af æren for computerrevolutionen i 1980erne. Mens den…

Danmark har fået en analogiseringsstyrelse. Anders Kjærulff er en af bagmændene, og han forklarer i dette indlæg, hvorfor vi skal have en sådan…

Det har vist sig at være overraskende svært for regeringen at overholde loven, siger Niels Bertelsen, formand i PROSA, i denne kommentar.

Regeringens lovforslag om at tvinge en række såkaldt samfundsvigtige virksomheder til at underlægge sig Center for Cybersikkerheds (CFCS) særlige…

26 danske teknologiledere besøgte i oktober Kinas tech-centrum omkring Shanghai, der har ambitioner om at blive verdens førende udviklingshub for…

De etiske udfordringer, som digitaliseringen medfører, er ikke nogle, den enkelte borger eller myndighed kan håndtere selv. Det kræver helt andre…

Der er god grund til at tage dig i agt, inden du plaprer ud med fortrolige oplysninger om din arbejdsgiver. Med en ny lov om forretningshemmeligheder…

Lønmodtagere har med den nye databeskyttelsesforordning fået nye rettigheder, når det gælder deres personlige oplysninger.

It-revision handler grundlæggende om at tjekke, om en virksomheds it-organisation lever op til de anbefalinger og formelle krav, den er underlagt. Den…

– For nogle mennesker er it og revision noget af det mest tørre og kedsommelige, de overhovedet kan komme i tanke om. Så it-revisor – hvor tørt kan…

En skelsættende dom fra EU-Domstolen indskærper nu over for alle virksomheder, der har en fanside på Facebook, at de er direkte medansvarlige for den…

The Database of Truth.

Et helt fantastisk navn på en database, som indeholder persondata og personprofiler tilhørende flere hundrede millioner…

Efter et ophedet forår med konfliktvarsler og komplicerede forhandlinger om overenskomster samt LO/FTF-fusion blev årets 1. maj en klart køligere…

Danmark har fået en ny databeskyttelseslov, der afløser den eksisterende persondatalov og indfører EU's nye databeskyttelsesregler i dansk lovgivning.…

Debatten om, hvorvidt patienters data uden samtykke kan overføres til et kommende Nationalt Genom Center, har raset i den seneste tid, samtidig med at…

Efterhånden som personfølsomme data indsamles i større omfang af mange forskellige organisationer, er der flere personer - eksempelvis…

Du skal vide, hvor data er, førend du kan passe på dem. Det var med sikkerhedseksperten Jakob Holm Hansens pointe ringende i ørerne, at jeg satte mig…

Et førstebehandlet lovforslag giver adgang til hemmelig overvågning af den danske befolkning. Med lovforslaget vil offentlige instanser – eksempelvis…


Ole Haugaard Madsen, sikkerhedsforsker KMD

– KMD har som selskab siden 1970’erne beskæftiget sig med offentlige systemer indeholdende persondata, så…

Privacy by Design skal fremover være en helt naturlig og integreret del af systemudviklingsprocessen. Den enkelte udvikler skal være med til at sikre,…

Ole Tange, it-politisk rådgiver i PROSA, har gennem mange år beskæftiget sig med datasikkerhed, herunder Privacy by Design. Han ser den nye…

Anne Dorte Bach har siden august 2016 været projektleder og DPO (Data Protection Officer) hos Magenta, som udvikler it-løsninger, der er baseret på…

Henning Mortensen, gennem 15 år seniorrådgiver i Dansk Industri, formand for Rådet for Digital sikkerhed og Chief Privacy Officer i…

Forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, har varslet, at han ønsker, at Center for Cybersikkehed får øget adgang til vores mest private og…

Der er store muligheder i Big Data, men …
Sådan kan man opsummere paneldebatten under PROSA-arrangementet ’Big Data – privatliv eller forretning” på…

En rundtur til tre it-afdelinger er ikke en kortlægning af, hvad it-afdelingerne beskæftiger sig med i 2017, men besøgene hos Holstebro Kommune,…

Hvert fjerde år gennemfører IT og Digitalisering i Holstebro Kommune et Big Bang med udskiftning og opgradering af den samlede hardware- og…

Pressalit A/S, der ligger i Ry omkring 35 kilometer vest for Aarhus, er en af verdens førende producenter af toiletsæder og produkter til køkken og…

Vi har i mange år været vant til at automatisere processer, der ikke krævede det, vi opfatter som menneskelig viden, erfaring og intelligens. Det er…

I et halvt århundrede, nemlig lige siden 15. februar 1967, har PROSA været med til at sætte dagsordenen som fagforeningen for professionelle it-folk.

Du ved det godt.

Når du bruger gratis apps, cloud-baserede services og sociale netværk, så er de kun gratis, fordi du afgiver en masse data om dig…

Først en lille advarsel:

Inden jeg gik i gang med at afprøve Hub of All Things-konceptet, var jeg meget positivt indstillet over for idéen bag…

Selvom offentlige grunddata i sig selv ikke betragtes som persondata, så er der alligevel en reel bekymring for borgernes privacy knyttet til den…

Det faste job er blevet sagt op, og siden 1. januar 2016 har Peter Riisager arbejdet på fuld tid med DinGeo, som samler en lang række informationer om…

Har du lyst til at vide, om du ud fra statistisk sandsynlighed er en F3’er ”Familie med formue og forstand” eller måske en G2’er ”Vise og velstillede…

Det er det ubetinget største, der er sket inden for persondatalovgivning i nyere tid: EU’s nye persondataforordning, der blev vedtaget i foråret, og…

Hvilke mærkesager skal PROSA kæmpe for, og hvem skal kæmpe dem? På årets delegeretforsamling, DF2016, skal de fremmødte medlemmer udstikke kursen for…

Det skete på en sommervarm dag i juli, at Datatilsynet besluttede sig for at offentliggøre en afgørelse på en hændelse, som Statens Serum Institut…

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance, lyder artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen. Men da…