Viser 324 resultater for "sikkerhed".

Mette Kaagaard har været direktør for den danske og islandske del af giganten Microsoft siden starten af 2023. Hun blander sig gerne i…

29. og 30. januar samles forskere fra adskillige lande i København for at sætte fokus på politiets brug af data og datadrevne systemer. PROSA er med…

Kunstig intelligens har været den helt store overskrift i 2023, og næste år vil det vise sig, om teknologien får den gennemslagskraft, som den er…

ChatGPT brød lydmuren, og ingen så det komme, mener formanden for digitaliseringsudvalget, Lisbeth Bech-Nielsen (SF). - Det har vist sig svært nok at…

Hvordan kan du færdes bare nogenlunde frit, fornuftigt, privat og kontrolleret i den digitale verden – vel at mærke uden at blive spist op af…

Marie Bjerre fik i januar kickstartet tiden som den første digitaliseringsminister i danmarkshistorien af pludselig folkelig interesse for AI – takket…

Ved hjælp af partnerskaber med virksomheder, fokus på it-arbejdspladser og frivillige lærerkræfter og mentorer har ReDI School of Digital Integration…

Truslerne står i kø, når det handler om it-sikkerhed. Der er dog positive tegn, når der skal gøres status over cybertrusler i 2023. Det mener Henrik…

Der er en svag stigning i ledigheden blandt PROSAs medlemmer sammenlignet med sidste år. "Vi har stadig meget lav ledighed, og virksomheder som…

Tech-journalisten Anders Kjærulff har besøgt e-centret i verdens mest digitalt ambitiøse land Estland. Et land, som danske politikere også har henvist…

Børn og unge bliver nudget til skærmafhængighed. Derfor skal der sættes helt nyt fokus på uddannelse i færden på og forståelse af sociale medier og…

Vores opmærksomhed bliver stjålet med hjælp fra de bedste psykologer og stadig bedre algoritmer. De færreste ved, i hvor høj grad blandt andet sociale…

Det er ikke i barnets interesse at bruge seks timer om dagen med hovedet begravet i en mobil eller iPad. Men de er oppe i mod apps og design, som gør…

Vi skal begynde at samtænke GDPR med nye regler om AI, informationssikkerhed og forvaltnings­retten, så vi kan bruge mindre tid og energi på…

Jeppe Søe fra Moderaterne er næstformand i Folketingets digitaliseringsudvalg. Han glæder sig til at sætte turbo på debatten om digitalisering og it –…

Også for ikke-nørder. Volla Phone er det mest lovende bud på en tredje vej for smartphones, hvor brugeren selv kan bestemme, uden at Google og Apple…

Fællesskabet er udfordret og samfundet under massiv forandring. Det er samtidig svært at få ørenlyd eller opmærksomhed i dagens informationsstrøm for…

Efter en årrække som undergrund drevet af enorm passion har spilbranchen fundet sine ben og en milliardomsætning. Det er faktisk en dansk…

Digitalisering vedrører ikke kun it-folk: Lisbeth Bech-Nielsen fra SF sidder for bordenden i det ny digitaliseringsudvalg. Der skal gøres op med års…

36-årige Marie Bjerre er Danmarks første digitaliseringsminister. Hun skal samle trådene, hjælpe med oprydningen og vil sætte retning på en…

Vi har talt med etisk hacker Keld Norman fra Dubex om it-sikkerhed i Danmark.

Se it-arkitekt Peter Ussing og system-arkitekt Michael Erichsens bud på, hvordan man sikrer Danmarks it-infrastruktur.

Er samfundets digitale matrix skruet rigtigt sammen, og er vi gode nok til at sikre en infrastruktur, hvor der kun skal en enkelt alvorlig digital…

PROSAs delegerede var vidner til en milepæl, da Hanne Lykke Jespersen i november valgte at træde tilbage efter 12 år på posten som organisatorisk…

Et flertal af store statslige it-projekter er blevet fordyret og forsinket. Det konstaterer Statens It-råd i sin seneste statusrapport. Rådsformanden…

En række kuldsejlede prestigeprojekter viser med al tydelighed, at overdrevne ambitioner og ringe fleksibilitet gør det overordentlig svært at bringe…

Der er brug for, at syge borgere får rettigheder, skriver Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i PROSA, i denne kommentar.

I Afkodet svarer en it-professionel på seks spørgsmål om kodesprog. Denne gang er det Philip Kreutzer, der studerer datalogi på Københavns…

Prosabladet har undersøgt, hvordan en open source-samarbejdsplatform til folkeskolen kunne se ud. For "det går ikke, at man er i tvivl om, hvorvidt…

Syv aktører – herunder PROSA – advarer i et fælles opråb om konsekvenserne af at spare på midlerne til Datatilsynet.

Danmarks cyberlandshold kan lande kalde sig Europamestre i cybersikkerhed

26-årige Emil Braasch er fotograferet i sin lejlighed på Vesterbro, som han lige er flyttet ind i. Abba-plakaten har han arvet fra sin mor. Han blev…

Det er så godt som umuligt at beskytte sig mod avanceret spyware, der kan forvandle mobiltelefoner til spionenheder. Det konkluderer Amnesty…

En almindelig dag på kontoret levner ikke meget plads til sammenhængende tænketid. Men det er vigtigt, at vi generobrer fordybelsen, siger rådgiver og…

Regeringen er kommet med en ny digitaliseringsstrategi, som indeholder en række gode initiativer, men også nogle opmærksomhedspunkter, skriver Niels…

Max Schrems har som bannerfører for retten til privatliv måttet opgive sit eget og i stedet acceptere en højprofileret hovedrolle i det indtil videre…

Konsekvenserne af den to år gamle Schrems II-dom er nu så småt begyndt at udkrystallisere sig. Og selv om du kan i princippet godt stadig kan bruge…

Da driften skulle flyttes til skyen, var det svært for energidata-virksomheden KeepFocus at finde en rendyrket europæisk cloud-løsning. Schrems…

En uge efter at den nye logningbekendtgørelse trådte i kraft herhjemme, gik en EU-dom imod dele af de nye regler. Den uklare retstilstand på området…

I en tid med stigende inflation og økonomisk usikkerhed er der ikke udsigt til store lønstigninger for alle it-folk.

Regulering af de sociale medier må ikke ske på bekostning af ytringsfriheden, skriver Rikke Frank Jørgensen, der er seniorforsker ved Institut for…

Spyware fundet på politikeres mobiltelefoner.

Metaverse påvirker ikke kun brugerens psyke og krop på en langt mere gennemgribende måde, end vi hidtil har set. Teknologien kræver også, at brugeren…

Danmark har åbnet dørene for ukrainske flygtninge, og mange danske it-professionelle er på den ene eller anden måde berørt af situationen. Læs om,…

Et bredt flertal i Folketinget vedtog onsdag 16. marts en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere.

Det er ledelsens pligt at sikre, at ansatte kan gå på arbejde uden at frygte mobning eller chikane. Du har dog selv et ansvar for at gøre opmærksom på…

Data skal tjene den, der producerer dem. Polypoly, et nyt europæisk kooperativ, vil med inspiration fra andelsbevægelsen give dig magten over en af de…

Ny teknologi gør det muligt at skabe og dele sikre krypteringsnøgler ved hjælp af standard telecom-fiberoptik. Det viser forskning fra DTU.

PROSA støtter, at de ukrainske flygtninge skal have mulighed for at arbejde, men også at det skal fastsættes, at det skal ske på sædvanlige løn- og…

Truslen om cyberkriminalitet mod Danmark har i årevis været meget stor. Lige før årsskiftet fremlagde regeringen sin nationale strategi for cyber- og…

Selvfølgelig skal vi forhandle med de cyberkriminelle. Det er den eneste måde at blive klogere på, mener datagidselforhandler Michael Andersen. Det…

Ordet cyberrejsehold blev ved årsskiftet nævnt i forbindelse med regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Det fik…

Regeringen har ­fremlagt et lovforslag, der indebærer en ”væsentlig procesrisiko” for at være i strid med international lovgivning.

Kom til kvalifikation i DM i Cybersikkerhed.

Det er dybt usolidarisk at mene, at det er dimittenderne, der alene skal betale gildet, skriver PROSAs næstformand Hanne Lykke Jespersen i denne…

Lovgiverne har bestemt, at Datatilsynet skal drive en whistleblowerordning, så kritisable eller ulovlige forhold på danske arbejdspladser kan komme…

Whistlebloweren Anders Kærgaard valgte i 2012 at stå frem med en video, der dokumenterede, at danske soldater undlod at gribe ind, mens tilbageholdte…

Det er en demokratisk nødvendighed, at ansatte anonymt kan gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen. Det mener Prosabladets læserpanel,…

Det danske skattevæsen har netop fået adgang til benytte massive datamængder om borgerne. Målet er at få algoritmernes hjælp til at udpege…

Må organisationer og virksomheder overhovedet bruge Facebook til marketing, når de ikke kan leve op til deres GDPR-forpligtelser? Det spørgsmål har…

Vestre Landsret har i en principiel dom fundet Region Midtjylland skyldig i ikke at tage ansvar for arbejdsmiljøet. Regionen skal derfor betale over…

Sammen med IT-Universitetet er PROSA centralt placeret i det første større forskningsprojekt i EU, der sætter et kritisk fokus på digitaliseringen af…

Over hele verden anskaffer myndigheder nye teknologier til at overvåge borgerne med datadrevet politiarbejde. I Danmark har politiet indkøbt…

Brugen af containere spiller en afgørende rolle på flere niveauer hos fintech-virksomheden Public.com, der har etableret en udviklingsafdeling i…

Det lignede en nedtur af historiske dimensioner, da coronapandemien lammede verden i marts 2020. I første omgang ramte krisen også it-branchen med…

Ny lov om logning er udskudt, fordi et flertal i Folketinget kræver bedre tid til at sætte sig ind i lovforslagets konsekvenser. Justitsministeren…

PROSA inviterer 14. december til paneldebat om politiets brug af datadrevet efterforskning. Mød blandt andre repræsentanter fra Palantir, som står bag…

I Danmark er der ikke opstillet klare rammer for myndighedernes brug af kunstig intelligens og algoritmiske profileringsmodeller. I en ny rapport…

Uanset om erfaringerne med at arbejde hjemme under coronanedlukningen er gode eller dårlige, er arbejdslivet for de it-professionelle forandret, viser…

Whistleblowere kan bidrage til at afdække lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ny lov skal sikre, at de effektivt og sikkert kan indberette…

Vi skal væk fra at bruge de teknologiske muligheder til at overvåge hele befolkningen, skriver Niels Bertelsen i denne kommentar.

Den kommende tyske regeringskoalition vil tøjle brugen af AI og støtter et forbud mod biometriske identifikationsteknologier. Det kan måske tilskynde…

Brugen af teknologi til ansigtsgenkendelse risikerer at udhule vores grundlæggende rettigheder og skabe et samfund mindre præget af tillid, mener…

Softwarevirksomheden Visma udruller et nyt bæredygtighedspartnerskab, der sætter fokus på den voksende globale udfordring med elektronikaffald.

Ny millionbevilling fra Industriens Fond sikrer fremtiden for cyberlandsholdet og De Danske Cybermesterskaber.

Flere års aktiv indsats for at tiltrække unge talenter til det danske cyberlandshold har båret frugt. Holdets succes kan være med til at øge…

Prosabladet fulgte cyberlandsholdets forberedelser til European Cyber Security Challenge 2021. Læs, hvorfor fire af dem har valgt at trække i…

Ansatte i den amerikanske techindustri organiserer sig på både nye og gamle måder for at kræve større indflydelse på, hvordan virksomhederne opererer.

Flere offentlige myndigheder i Norge dropper nu Facebook efter en ny og meget kritisk vurdering fra Datatilsynet.

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

Kræftens Bekæmpelse står til bøde på 800.000 kroner for alvorlige sikkerhedsbrud.

Hver femte danske kvinde er udsat for hadtale på nettet. Forskere fra IT-Universitetet har udviklet et AI-værktøj trænet på omhyggeligt kategoriserede…

Digitaliseringen får på lange stræk lov til at overskride et væld af etiske grænser, skriver Kim Escherich, der er tech-etisk rådgiver, i denne…

Tåbeligt at regeringen vil forringe dagpenge for nyuddannede, skriver PROSA-formand Niels Bertelsen i denne kommentar.

PROSA modtager henvendelser fra medlemmer, der oplever alvorlige senfølger fra coronavirus, og som derfor risikerer at havne i ledighed.

Apples initiativ mod seksuelt misbrug af børn mødes med kritik fra mere end 90 NGO'ere.

Selskaber i alle størrelser har i år oplevet de voldsomme konsekvenser, der kan være forbundet med ransomware-angreb. Og selvom ransomware har en del…

Whitehat-hacker Magnus Klaaborg Stubman har ofte held til at kompromittere virksomheders Active Directory-miljø, når han udfører professionelle…

Der mangler et overblik over offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens, mener seniorforsker Rikke Frank Jørgensen.

Forskere fra IT-Universitetet har fundet ud af, hvordan it-uddannelserne bedre kan få fat i kvindelige studerende. Det handler om at finde den…

Når hackere ikke bare krypterer data, men også truer med at lække dem i forbindelse med ransomware-angreb, så kan frygten for EU’s…

Datatilsynet indstiller Udlændingestyrelsen til en bøde på 150.000 kroner for alvorligt sikkerhedsbrud.

Sygemeldte fagforeningsmedlemmer oplever, at deres ressourceforløb i jobcentret medfører markant mistrivsel. Det viser en stor under­søgelse fra…

Regeringen og højrefløjen afsætter 500 millioner kroner til Danmarks cyberforsvar.

Efter tre år med retsmøder og udsættelser venter Foreningen imod Ulovlig Logning nu på landsrettens dom, som falder 29. juni.

Der er brug for flere penge i et kontanthjælpssystem, som længe har været udsultet, skriver næstformand Hanne Lykke Jespersen i denne kommentar.

Den teknologiske udvikling truer både arbejdsvilkår og frihedsrettigheder, sagde PROSAs formand Niels Bertelsen i sin 1. maj tale.

Som den første kvinde blev Pernille Bjørn i 2015 udnævnt til professor på Datalogisk Institut i København. Siden har hun været drivkraft for at få…

23 unge danske it-talenter samles i træningslejr før EM i Prag i september.

Danmark på vej med ny certificering til virksomhederne på it-området.

Efter 26 år slukker Microsoft nu endegyldigt for browseren Internet Explorer

Trivslen blandt medarbejderne på landets virksomheder styrtdykker efter år med nedlukning. Eksperter er bekymrede.

Det er ikke kun fejlslagne it-systemer, der har kostet SKAT milliarder i tabte indtægter. Det er i høj grad inkompetent ledelse, fastslår Jep Loft,…

Overvågningen af borgerne skal indskrænkes - ikke udvides, skriver PROSAs formand Niels Bertelsen i denne kommentar.

Claus Bobjerg Juul, teknologinørd og IT Risk Officer i Nationalbanken, ser tre grundlæggende forhold, der skal forbedres, for at it bliver taget…

Forskere på DTU spiller en nøglerolle i missionen til Mars, men på en god dag modtager de kun 6 megabyte data fra vores naboplanet. Ud fra det…

Kunstig intelligens med 90 procent nøjagtighed kan vurdere, om folk vil dø af COVID-19 eller ej, baseret på faktorer som BMI, køn og blodtryk.

Secure Coding, Bruger­venlighed på nettet og LINK Netflix Party var nogle af de mest velbesøgte PROSA-kurser i 2020, hvor kursusafdelingen udbød i alt…

Journalist, aktivist, prisvinder, tremmerusker, gartner og bums. Amerikanske Barrett Brown er en af de få umaskerede personer i Anonymous-bevægelsen,…

Det kan kun gå for langsomt med at hæve dagpengesatsen, skriver næstformand i PROSA, Hanne Lykke Jespersen, i denne kommentar.

Kan it-branchen blive til en smuk svane? Næppe, skriver journalist og forfatter Dorte Toft i denne klumme.

Brug af usikre kodeord er stadig en akilleshæl for danskerne både privat og på job, og hjemmearbejde udfordrer ii særlig grad arbejdspladsernes…

Eksperter rejser alvorlig tvivl om lovligheden af at lægge persondata hos amerikanske cloud-udbydere. Men en lang række offentlige myndigheder og…

Den amerikanske bilproducent Tesla har alvorlige sikkerhedshuller, som kan udnyttes af hackere.

Det fastslår den belgiske sikkerhedsekspert Lennert…

Otte it-professionelle giver deres bud på, hvad der bliver it-fagets største udfordring det kommende år.

Salget af amerikanske cloud-løsninger som AWS og Azure vokser eksplosivt i Norden, og flere og flere virksomheder lægger forretningen op i skyen. Men…

Mange virksomheder får et bedre forsvar mod hacking hos veletablerede cloud-udbydere, end hvis de selv skal stå for deres it-systemer, siger chefen…

De it-løsninger, der skulle sikre en forsvarlig demokratisk afvikling af PROSAs digitale delegeretforsamling, kom uheldigt i fokus og betød, at…

Center for Computing Education Research ser dagens lys.

Covid-19-hjælpepakkerne indeholder blandt andet en to måneders forlængelse af dagpengene. Men det forslår som en skrædder i helvede, skriver…

Rigsrevisionen mener, at ministerierne er alt for dårlige til at høste gevinsterne fra de statslige it-projekter.

Som selvlært it-reparatør griber Axel Nielsen ud efter værktøjet og løser problemerne for folk, når forretninger og konsulenter ellers har anbefalet…

Halvdelen af PROSAs medlemmer drømmer om at arbejde mere hjemme, end de gjorde før coronakrisen. Men i mange tilfælde lever ­it-folkenes…

Da Danmark lukkede ned, åbnede hjemmekontoret op. Tre medarbejdere fra Systematic – en af landets største it-virksomheder – fortæller her om deres…

Syv nuværende ministre har deres hackede kodeord liggende helt åbent på internettet.

Danmark er i Top Ti i innovation.

Huawei vil sammen med kinesiske myndigheder og teleselskaber fremtidssikre nettet, så det bedre kan håndtere morgendagens holografiske internet og…

Internettet er truet. Af langsom hastighed og faren for dataforstoppelser samt af alt for højt CO2-udslip og privatlivskrænkelser. I Aarhus gør…

Øget fokus på arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser i kølvandet på coronakrisen.

Virtual reality (VR) og augmented reality (AR) har bidt sig fast i toppen af dansk erhvervsliv. Erfaringerne er positive, og bureauerne oplever…

Politiet i USA har købt sig adgang til den revolutionerende app Clearview AI, som har løftet ansigtsgenkendelse op på et helt andet niveau. Det nye…

Overvågning fylder efterhånden så meget i vores daglige liv, at det er helt relevant at tale om, at vi lever i et overvågningssamfund, skriver…

Coronakrisen har forstærket og tydeliggjort nogle af de tendenser, der er kommet de senere år: Pres på vores regulerede arbejdsmarked, pres på…

Halvdelen af it-leverandørerne oplever et kraftigt fald i ordrer og opgaver fra deres kunder.

Advarsler om at kriminelle vil udnytte hjælpepakker.

Frygt for at Kina vil bygge autoritær arkitekt i internettet.

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

Big Data, æltet især af kunstig intelligens (AI), fremføres som løsningen på alskens udfordringer, skriver journalist Dorte Toft i denne klumme.

Israel er i den absolutte verdenselite, når det gælder cybersikkerhed. Milliarder pumpes ind i nye startups, og tusindvis af unge israelere uddannes i…

Israels it-sektor har i de seneste årtier taget et tiger­spring og gjort landet til en global storspiller. En af grundstenene er den militære…

Erstatningssager, konfliktvarsler og overenskomstkrav. Bølgerne gik højt, da IBM i Odense varslede fyringer af en række medarbejdere, der lige var…

Israel skriger på it-arbejdskraft, men i stedet for at outsource til fjerne lande har en række it-virksomheder indgået et jævnbyrdigt samarbejde på…

"Du skal ikke finde dig i noget". Sådan lyder det fra 27-årige Christine Line Larsen, der har oplevet sexchikane fra sine medstuderende, mens Dorte…

Mange virksomheder er sårbare over for hackerangreb, fordi de ikke har prioriteret it-sikkerheden højt nok, advarer eksperter.

Phoenix Design Aids dyrekøbte erfaringer efter et hackerangreb er, at backup skal på bånd, og ’white hat’-hackere skal hyres til at finde sårbarheder.

Herbert Lin har forsket i cybersikkerhed ved Stanford University, siden internettet blev spundet.

Der skal fokus på digital sikkerhed, mener en række myndigheder.

Sikkerhedsfirmaer har været hemmeligt kontrolleret af den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Simple teknikker kan sænke risikoen for hackerangreb markant. Men mange virksomheder gør klogt i helt at redesigne deres it-systemer.

Svaret finder du i PROSAs lønstatistik. Oplysninger om netop dine lønforhold er afgørende for, hvor præcis statistikken ender med at blive.

PROSA har indgået forlig med KMD. It-giganten kunne ikke bevise, at der ikke var tale om alders­diskrimination, da et medlem fik afslag på et job, han…

Det tjekkiske it-sikkerheds- og antivirusfirma Avast har solgt informationer om kunders internetbrowsing.

For it-giganterne fremstår Danmark på godt og ondt som et samfund, der viser vej til fremtiden, mener Danmarks tech­ambassadør Casper Klynge, som…

Whistlebloweren Christopher Wylie, der lod verden vide, hvordan firmaet Cambridge Analytica havde deltaget i at påvirke de amerikanske vælgere med en…

Medlemmers meninger om PROSA kom på bordet

Skal forsikringer mod cyberskader være tvungne?

Nyt it-tilsyn og en whistleblowerordning for it-projekter i skattevæsenet skal forhindre, at flere it-projekter ryger ind i bunken af skandalesager.

Der er næppe nogen, som ikke kender navnet Edward Snowden og hans afsløringer af USA’s masseovervågning. Hans selvbiografi 'I offentlighedens…

Langt de fleste deltagere i læserpanelet mener, at Edward Snowden er en helt, fordi han trak bukserne ned på den amerikanske efterretningstjeneste og…

Halvdelen af de it-professionelle har ikke fået tid til efteruddannelse af deres arbejdsplads det seneste år, afslører PROSAs…

Protesterne i Hongkong handler ikke kun om demokrati og retssikkerhed. Demonstranterne kæmper også mod den omfattende overvågning med…

PROSAs medlemmer lader sig ikke slå ud, hvis chefen ikke vil investere i deres efteruddannelse. Så bruger de bare deres fritid på at dygtiggøre sig.…

29-årige Ieva Jasaityte kom til Danmark fra Litauen for to år siden for at tage en master i softwareudvikling på IT-Universitetet. Hun hylder den høje…

Eric Leavitt flyttede i 2016 fra USA til Danmark med sin danske kone og to børn for at få en bedre balance mellem arbejde og fritid. I dag arbejder…

USA har indledt et søgsmål mod whistlebloweren Edward Snowden.

Blæsten om Nets-gebyrerne begyndte, da en række humanitære organisationer kritiserede Nets for at malke danskernes frivillige indbetalinger til…

Er det ikke efterhånden et retssikkerhedsmæssigt problem, at Justitsministeriet fortsat bruger ulovligt indsamlede data i retssager? Sådan spørger…

På hackerfestivalen BornHack inviterede direktøren for Statens It, Michael Ørnø, deltagerne til at byde ind med idéer til udviklingen af en ny open…

I samarbejde med IT-Universitetet udbyder PROSA en kursusrække.

Danmark har fået en analogiseringsstyrelse. Anders Kjærulff er en af bagmændene, og han forklarer i dette indlæg, hvorfor vi skal have en sådan…

Systematik og logisk tænkning er afgørende for at udvikle vellykket software. Tilgangen til arbejdet smitter, og programmører har en bestemt…

Potente cybervåben fra efterretningstjenester kan lamme vigtig samfunds­infrastruktur. Men hvad kan der gøres for, at det undgås? Microsoft har…

En række vitale it-systemer i Baltimore blev lammet som følge af et ransom­­wareangreb. EternalBlue, der stammer fra den amerikanske…

Stort set alle de it-professionelle, der har deltaget i brugerpanelet denne gang, har haft stress tæt inde på livet. Halvdelen i sådan en grad, at de…

Den muslimske befolkning i Xinjiang-provinsen er udsat for ekstrem overvågning fra det kinesiske styre, og flere end en million borgere er sat i…

En hel traditionel ansøgning på baggrund af et helt regulært stillingsopslag er den mest benyttede vej til et job. Jobopslaget er dog skarpt forfulgt…

Det kinesiske styre er notorisk kendt for at lukke ned for al kritik i landet. Nu har styret også fundet veje til at true dissidenter i udlandet.…

Google har meddelt, at det fremover er slut med samarbejdet mellem den amerikanske it-gigant og kinesiske Huawei. Det er en konsekvens af USA's…

Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet vil samle ansvaret for den offentlige digitalisering i et nyt ministerium. Ministeriet skal være…

Siden Bitcoin så dagens lys i 2008 er brugen af kryptovalutaer eksploderet. Og selv om mange opfatter de digitale valutaer som et kærkomment…

Som den første by i USA har San Francisco vedtaget en ny lovgivning, der blandt andet gør det ulovligt for byens politi at benytte sig af…

Omkring 70 PROSA-medlemmer deltog i 1. maj-arrangementet i København. De kunne blandt andet høre formand Niels Bertelsen lange ud efter de politikere,…

Klimaministeriet er frontløber i staten, når det gælder om at indsamle, anvende og udstille data, som eksempelvis kan bruges til at udvikle…

Hvor meget CO2 udleder du gennem dit forbrug, og hvor skal du begynde, hvis du vil mindske dit klimaaftryk? Den svenske tjeneste Svalna indsamler data…

Det har vist sig at være overraskende svært for regeringen at overholde loven, siger Niels Bertelsen, formand i PROSA, i denne kommentar.

Digitale trusler ligger konstant på lur, og en af dem, der skal tage kampen op mod DDos-angreb, ransomware og trojanske heste, er 49-årige Neeru…

De offentlige myndigheder kan blive endnu bedre til at se værdien af de data, de indsamler, så de i højere grad kan indgå som digitale byggesten i nye…

Åbne offentlige data er i adskillige rapporter og digitaliseringsstrategier udpeget som en væsentlig drivkraft for vækst gennem nye, spændende…

I de seks år, der er gået siden Edward Snowdens afsløringer, er masseovervågning gået fra at være en nichedebat til toppen af mediernes dagsorden,…

– Vi kommer ikke til at køre videre, som om ingenting var hændt. Det er nødvendigt, at der sker ændringer, hvis de vil sikre sig, at vi bliver.

Så…

Får Center for Cybersikkerhed beføjelser til at målrette simulerede it-angreb mod medarbejdere på landets virksomheder, er PROSAs medlemmer er oplagte…

Kunstig intelligens udfordrer menneskets status som enestående væsener. Ifølge den danske kvantefysiker og professor Jacob Sherson er det derfor nu,…

Dan Mygind: “Jeg kan ikke finde dine tidligere beskeder til mig? Har du slettet dem?”
Michael Leire: “Har ikke slettet noget. Sikkert LI som sletter, i…

Regeringens lovforslag om at tvinge en række såkaldt samfundsvigtige virksomheder til at underlægge sig Center for Cybersikkerheds (CFCS) særlige…

– Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark.

Sådan lød det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), da han i foråret 2017…

It-sikkerheden for forskningsdata er hullet som en si. Selv de mest basale regler for it-sikkerhed følges ikke på fem af landets største…

Nervøsiteten lyser ud af den 40-årige indiske arbejder Arun, da han for fjerde gang trykker sine fingre ned på pladen for at få scannet sit…

MIT Media Lab er en glasklædt bygning, der ligger i Boston-forstaden Cambridge. Stedet er lige så meget et værksted som et kontorhus. Oppe på tredje…

Der er endnu ikke mange implementeringer af machine learning-baserede løsninger i de danske it-afdelinger, men de er på vej. Specielt på…

Det midtjyske energiselskab Eniig har foreløbig gode erfaringer med at implementere en løsning, der ved hjælp af machine learning detekterer unormal…

'Kvinde kend din kode' er en bog på blot 111 sider. Den er et indspark i debatten om at få flere kvinder til at programmere, og det gør den med…

– PROSA skal være det naturlige valg for it-professionelle.

Sådan lød det fra PROSAs formand, Niels Bertelsen, på delegeretforsamlingen, og den…

Sløset datasikkerhed og tvivlsomme internetforbundne produkter har fået udviklere af Internet of Things (IoT) til at trække i bremsen og kræve at få…

Prosabladet har stillet Folketingets it-ordførere otte spørgsmål om dataetik. Læs deres svar her:

Klichéen kalder næsten på at blive hevet op af skuffen: I krig er sandheden det første offer. Hvad enten det er den amerikansk ledede koalitions…

Sikke en fyraften. Der er gratis fadøl og vin i baren, udsigt over Barcelona og søde kolleger i sofaerne. En typisk torsdag aften i it-virksomheden…

Langt de fleste it-professionelle mener, at de har en særlig etisk forpligtelse til at sikre, at den teknologi, de udvikler og bruger, ikke tjener…

Danmark skal være med helt fremme, når det gælder udviklingen af kunstig intelligens (AI). Sådan lød det fra forskningsminister Tommy Ahlers (V), da…

Det værste sikkerhedsbrud nogensinde. Sådan betegner Facebook en episode sidst i september, hvor hackere skaffede sig adgang til personfølsomme…

Danmark går med i et europæisk forskningsprojekt, som skal udvikle supercomputere i verdensklasse og behandle store mængder data. Ifølge…

Et massivt politisk flertal bakker op om at etablere et Dataetisk Råd, der skal rådgive politikerne om udfordringer og dilemmaer ved indførelse af ny…

PROSA retter en hård kritik mod regeringens lovforslag om at indføre et såkaldt opholdskrav for at opnå ret til dagpenge. Forslaget går kort fortalt…

Jeg har lært at dirke hængelåse op. Eller rettere – som min instruktør gjorde mig opmærksom på – så kan jeg nu åbne en 3’er-hængelås på en skala, der…

Regeringen opgiver nu alle planer om at indføre elektroniske afstemninger og valghandlinger af frygt for, at demokratiet kan lide uoprettelig skade,…

Det var i slutningen af januar 2016, at jeg langt om længe besluttede mig for at blive fornuftig og begynde at spare op. På bankkontoen er det…

Må du gå på sociale medier i arbejdstiden? Må du bruge din arbejdscomputer til private formål? Og må du selv installere software?

Svarene finder du i…

Alt for mange virksomheder indleverer ikke deres udtjente it-udstyr til genanvendelse, og meget forsvinder ud af landet. Men der gemmer sig hundredvis…

Lønmodtagere har med den nye databeskyttelsesforordning fået nye rettigheder, når det gælder deres personlige oplysninger.

It-revision handler grundlæggende om at tjekke, om en virksomheds it-organisation lever op til de anbefalinger og formelle krav, den er underlagt. Den…

– For nogle mennesker er it og revision noget af det mest tørre og kedsommelige, de overhovedet kan komme i tanke om. Så it-revisor – hvor tørt kan…

Den nye app til NemID, som så dagens lys den 29. maj, blev i løbet af de første tre uger downloadet af hele 450.000 danskere. Og selv om både…

Chris Vickery har svært ved at tro sine egne øjne, da han en sen aftentime browser rundt på verdens største kode-repository, Github, for at finde spor…

Et sted mellem 40.000 til 50.000.

Så mange reklamevarianter på Facebook kørte Donald Trumps præsidentkampagne hver eneste dag. Det fortalte Gary…

Efter et ophedet forår med konfliktvarsler og komplicerede forhandlinger om overenskomster samt LO/FTF-fusion blev årets 1. maj en klart køligere…

Danmark har fået en ny databeskyttelseslov, der afløser den eksisterende persondatalov og indfører EU's nye databeskyttelsesregler i dansk lovgivning.…

Efterhånden som personfølsomme data indsamles i større omfang af mange forskellige organisationer, er der flere personer - eksempelvis…

Principle of least privilege.

Det er den snusfornuftige regel fra informationssikkerhed om, at brugere kun skal have adgang til de data, som er…

Det er egentlig ikke så meget, Thomas Birk Kristiansen, praktiserende læge fra Ishøj og formand for Patientdataforeningen Danmark, beder om.

Hvis…

Du skal vide, hvor data er, førend du kan passe på dem. Det var med sikkerhedseksperten Jakob Holm Hansens pointe ringende i ørerne, at jeg satte mig…

Selve betegnelsen ”it-arkitekt” burde man ifølge Klaus Østergaard, enterprise-arkitekt og underviser på ITU, i virkeligheden holde sig fra at anvende,…

Den populære open source-webserver Nginx, der de seneste år har udfordret Apache og Microsofts IIS markedsdominans, er blevet udstyret med en…

Robotics Process Automation (RPA) er på meget kort tid gået fra hype til konkrete implementeringer. Softwarerobotter, digitale assistenter, digitale…

Medarbejderne i Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt omkring 25 kolleger, som man ikke skal forvente at rende ind i over en fredagsøl eller…

De agile principper er ikke længere kun et anliggende for de enkelte udviklingsteams – nu skal hele udviklingsorganisationen transformeres til at være…

It-folk skal igen og igen forholde sig til forandringer på arbejdspladsen. Hele 63 procent af de it-professionelle har inden for de seneste to år…

Danmark er et af de EU-lande, hvor flest er medlem af en fagforening – hele 67 procent. Men tallet har været oppe over 70, så i tråd med de fleste…

Læs historien om, hvordan sikkerhedsforsker Anders Fogh sammen med en lille håndfuld sikkerhedseksperter var med til at afdække chip-industriens…

Den britiske regering har i samarbejde med den London-baserede virksomhed ASI Data Science udviklet et system baseret på machine learning til…

Googles annoncenetværk DoubleClick blev udnyttet af kryptominere til at få adgang til intetanende brugeres computerressourcer.

JavaScript-kode, som…

”Mangfoldigheden af meninger og debatter, indsamlet fra nyhedsartikler i år, viser, hvor meget AI bliver undersøgt, studeret og anvendt. AI-området…

December-chokbølgen affødt af fundet af fejl i mange moderne cpu-arkitekturer resulterer ikke i massiv udrulning af patches til Meltdown- og-Spectre…

Den hastige udvikling af processorkapaciteten, som er foregået i løbet af flere årtier, går nu langsommere. Det handler ikke længere om blot at forøge…

De vilkår, som gør livet i driftsafdelingen udfordrende og afvekslende, er samtidig dem, der kan ende med at stresse og ødelægge arbejdsglæden.

Et førstebehandlet lovforslag giver adgang til hemmelig overvågning af den danske befolkning. Med lovforslaget vil offentlige instanser – eksempelvis…


- Man skal også være opmærksom på, at det potentielt er lidt af en pengemaskine for it-firmaer og konsulenter, konstaterer Anne Dorte Bach,…


Ole Haugaard Madsen, sikkerhedsforsker KMD

– KMD har som selskab siden 1970’erne beskæftiget sig med offentlige systemer indeholdende persondata, så…

Privacy by Design skal fremover være en helt naturlig og integreret del af systemudviklingsprocessen. Den enkelte udvikler skal være med til at sikre,…

Ole Tange, it-politisk rådgiver i PROSA, har gennem mange år beskæftiget sig med datasikkerhed, herunder Privacy by Design. Han ser den nye…

”AI-teknologier kan nøjagtigt opfatte, forudsige og give tidlige varsler om usædvanlige situationer for infrastruktur og den sociale sikkerhed;…

Det er ifølge nyhedstjenesten et forsøg på at håndtere borgernes øgede anvendelse af kryptering og de forringede muligheder, det skaber for at…

Henning Mortensen, gennem 15 år seniorrådgiver i Dansk Industri, formand for Rådet for Digital sikkerhed og Chief Privacy Officer i…

Kun hver femte homo-, biseksuelle eller transkønnede it-professionel er helt åben på jobbet. Mange oplever ikke at kunne dele deres privatliv med…

For Kina-analytikeren Samantha Hoffmann er der ikke noget overraskende i Kinas idéer om et socialt kreditsystem. Det er blot implementeringen af…

"Hvad er det, du har downloadet!? Hvem tror du, Softonic er? Nu har du en ekstra værktøjslinje og endnu flere annonce-pop-ups! Du skulle have klip i…

Jeg har hørt flere sige, at platformene er en god måde at dele på. Men vi må skelne mellem deleøkonomi og platformsøkonomi. Mens den reelle…

Forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, har varslet, at han ønsker, at Center for Cybersikkehed får øget adgang til vores mest private og…

Et internt påbud fra det amerikanske militær om ikke at anvende droner produceret af det kinesiske firma SZ DJI Technology får nu producenten til…

Vi lærte et par nye ord, da et politisk flertal i 2010 forkortede den periode, et ledigt a-kassemedlem kan få dagpenge i, fra fire til to år.…

En analyse af mere end 100.000 websites viser, at udviklere ofte glemmer at opdatere JavaScript-biblioteker. Problemet bliver ikke mindre af, at…

Den australske regering vil forsøge at sætte en stopper for, at terrorister krypterer deres kommunikation. Sådan lyder meldingen forud for et kommende…

It-professionelle udvikler teknologier, som er med til at automatisere, effektivisere og digitalisere samfundet hver eneste dag. De står midt i den…

Hver dag, når vi går på arbejde og programmerer, bygger systemarkitektur eller administrerer sikkerheden på vores databaser, så er vi skridt for…

Hvis du gerne vil foretage psykologisk profilering af en bestemt målgruppe, så er Facebook ikke et dårligt sted at starte. 

En artikel i den britiske…

Når Cambridge Analyticas CEO, Alexander Nix, på diverse konferencer med potentielle kunder som publikum fortæller om mulighederne med virksomhedens…

Tag en amerikansk vælgerbefolkning, lad dem besvare små sjove personlighedsquizzer på sociale medier, kog quizsvarene sammen på en Big Data-platform…

Ifølge FTF-aktuelt 4. april tilslutter FTF sig målsætningerne for regeringens såkaldte ’sammenhængsreform’ i den offentlige sektor:

  • Medarbejderne…

”Planlagte operationer til at formidle udvalgt information og indikatorer til udenlandske målgrupper for at påvirke deres følelser, motiver, objektive…

Historien bag billedet: Prosabladet har spurgt fem medlemmer, som alle deltog 1. maj 2015, hvorfor de deltager i PROSAs 1. maj-demonstration? 

I årevis er spionagesoftware, der kan sladre om brugerens opholdssted, blevet downloadet fra Googles Play Store. Det meddeler sikkerhedsfirmaet…

For et par år siden havde jeg en af de sjoveste opgaver i mine snart 10 år som redaktør og journalist på Prosabladet. Jeg bad om et indblik i…

En rundtur til tre it-afdelinger er ikke en kortlægning af, hvad it-afdelingerne beskæftiger sig med i 2017, men besøgene hos Holstebro Kommune,…

Hvert fjerde år gennemfører IT og Digitalisering i Holstebro Kommune et Big Bang med udskiftning og opgradering af den samlede hardware- og…

Pressalit A/S, der ligger i Ry omkring 35 kilometer vest for Aarhus, er en af verdens førende producenter af toiletsæder og produkter til køkken og…

På hovedsædet i Horsens sidder 18 medarbejdere i REMA 1000’s it-afdeling og har snor i alt, der har med drift og udvikling at gøre.

– Kaffemaskinerne…

Fredag. 20170203, Bastian,  Aalborg Lufthavn

Kære dagbog.

Ekstra T-shirt? Tjek! Tandbørste? Tjek! 60 par GNOME-sokker? Tjek!

Jeg har stået for at…

Top500.org er en veritabel hitliste. Det er en privat og uafhængig liste over verdens største, hurtigste og mest energieffektive computere, udfærdiget…

De fleste nyere mobiltelefoner, herunder iPhones, rummer en FM-radio. Men i de fleste tilfælde kan den ikke anvendes, fordi producenterne ikke har…

I 2009 blev jeg Google Wave-bruger. Wave var dengang et supermoderne bud på afløseren for e-mail. Et kommunikationsværktøj, som kunne en hel masse…

Hvis der er noget, som det store analysefirma Gartner er kendt for, er det teknologifremskrivninger om, hvordan udviklingen vil blive de næste fem til…

Hvis man er bekymret for, at afgørelser i den offentlige sagsbehandling snart bliver spyttet ud af machine learning-baserede sagsbehandlingsløsninger,…

En ny og mere robust tjeneste til sikker e-mailkommunikation er åbnet i USA. Internetmediet The Intercept kommer med nyheden om, at firmaet Lavabit…

12.000 besøgende havde fundet vej til den 33. udgave af Chaos Computer Clubs konference for hackere, makere og andre nørder i alle afskygninger. 33C3,…

Når konsekvensen af manglende sikkerhed i værste fald kan være, at dit hus brænder ned til grunden, er der grund til at tage det alvorligt, og…

Både private virksomheder og offentlige myndigheder indgår flere og flere kontrakter om brug af it-løsninger. Det er der flere årsager til.

Generelt…

Jeg kan stadig huske det. Det var for et par år siden, hvor en række it-professionelle forsøgte at lære Folketingets it-ordførere en lille smule om…

Netværksprintere fra it-virksomheden HP får i fremtiden automatisk slukket for dataprotokoller som FTP og fjernstyring via Telnet. HP har annonceret…

– Noget software er bedre at udvikle i fællesskab. Kernefunktionaliteten kræver en stor indsats, men giver måske ikke så meget værdi. Men når den er…

Flere og flere apps bliver beskyttet med passwords for at sikre følsomme data, eller fordi man kan tilgå samme data på flere enheder - og man slipper…

Donald Trumps nyudpegede chef for CIA, den 69-årige republikanske senator Mike Pompeo, har tidligere krævet dødsdom til whistlebloweren Edward…

Det faste job er blevet sagt op, og siden 1. januar 2016 har Peter Riisager arbejdet på fuld tid med DinGeo, som samler en lang række informationer om…

1
Han ligger på knæ foran et telt og taler med noget på jorden. Det er solskin og ganske varmt, og han har hvidt tøj på. Han taler til noget - noget…

“Hvis post sendes personligt til en juridisk person, er det et brud på brevhemmeligheden, hvis andre åbner posten uberettiget. Forbrydelsen er…

Filmanmeldelse: Spillefilmen "Snowden" instrueret af Oliver Stone viser historien om manden, der afslørede efterretningstjenesten NSA's…

Det skete på en sommervarm dag i juli, at Datatilsynet besluttede sig for at offentliggøre en afgørelse på en hændelse, som Statens Serum Institut…

Ikke ret meget er, som det var engang – det gælder også it-drift. De teknologiske og organisatoriske rammer for at drive it har ændret sig meget de…

Anmeldelse: Første afsnit i første sæson af den amerikanske tv-serie Mr. Robot imponerer med sin autenticitet, sine hacktivisme-miljøbeskrivelser og…

Shadowbrokers er navnet på en hackergruppe, som midt i august bebudede en online-auktion over det, de selv hævder, er et arsenal af hackerværktøjer…

”Den største udfordring er at blive ved med at være relevant”, lyder det ærlige svar fra en af de driftsmedarbejdere, der har deltaget i Prosabladets…

FBI bliver nu hevet i ørerne af den amerikanske statsmyndighed Government Accountability Office (GAO), som kan sammenlignes med Rigsrevisionen…

Den 12. juni 2016 var en varm dag i Finansministeriet. Og vi var alle sammen inviteret for tidligt.

"Regeringen, KL og Danske Regioner lancerer ny…

”Transmissionsadgang til CAN-bussen er ofte nok til at opnå vilkårlig kontrol over alle centrale systemer i køretøjet (inklusive speeder og bremser).”…

Når en flåde af biler slippes løs med et væld af laser-sensorer, kameraer og andre sensorer, er der mulighed for at opsamle en masse data, som kan…

I den tyske by Kassel går dette års borgerpris, “Fornuftens Glas”, til whistlebloweren Edward Snowden. Med prisen følger 10.000 euro og en…

Anonymiseringsoperativsystemet Tails (The Amnesic Incognito Live System), som kan anvendes til at sikre privatliv og anonymitet på nettet, er blevet…

Kan du huske iPhones fejl 53 fra februar i år?

Hvis en uautoriseret reparatør havde udskiftet glas og Touch ID-knappen, opstod fejlen, der gjorde…

Kvaliteten af generering af vilkårlige tal har altid spillet en stor rolle for it-sikkerhed og kryptering. Men hvor sikker kan man være på, at de…

Oplysninger fra 2.848 januar-lønsedler viser, at de it-professionelles løn i gennemsnit er steget med 3,1 procent fra januar sidste år til i år.…

Er du maker, hacker, eller er du interesseret i it og it-sikkerhed? Så er du i målgruppen for Bornhack - en ny årlig begivenhed, som er henlagt til et…

De videregående uddannelser kender de fleste af os: de korte videregående uddannelser, som eksempelvis datamatiker, bacheloruddannelser som…

Kommunal it er ikke, hvad det var engang. Med salget af KMD i 2008 og efterfølgende oprettelse af KOMBIT, it-projekt- og indkøbsorganisation ejet af…

Tilbage i 2010 blev dagpengeperioden halveret fra fire år til to år. Dette medførte, at mange medlemmer faldt ud af dagpengesystemet - og det på trods…

Organiserede kriminelle, og for den sags skyld danske og udenlandske efterretningstjenester, udviser i øjeblikket stor interesse for at rekruttere…

”Ville det være fedt, at min chef kom forbi lige nu?”.

Det spørgsmål stiller en af deltagerne i Prosabladets brugerpanel altid sig selv, når han…

Lad os koge suppe på en adgangskode.

Adgangskode: 'kode'
Vi tager en kort adgangskode, så vi næsten kan have alle de store tal i hovedet.

Hvis en skurk…

Når der skal vælges password, vælger langt de fleste den nemme løsning og satser på et password, der er nemt at huske, men også ganske let at gætte…

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance, lyder artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen. Men da…

For flere år siden fik jeg lyst til at bruge min statsautoriserede digitale signatur til andet end min netbank. Så jeg bøvlede dengang med at følge…

Kyocera Unimerco i Sunds lidt uden for Herning er med knap 700 medarbejdere den største private arbejdsplads i kommunen. Virksomheden er producent af…

Det var engang verdens største halvlederfabrik. Den var bygget i 1967 i de smukke bjerge i Aizu-Wakamatsu godt 200 kilometer nordøst for Tokyo. Den…

Det er et indgreb i den personlige frihed. Det er juridisk betænkeligt, ekstremt dyrt og uden virkning. Kort sagt et udtryk for en forhastet proces.…

Justitsminister Søren Pind har udtalt, at han som sherif skal våge over befolkningen, men også, at han skal overvåge den. Udtalelsen faldt som en…

PROSA vil i løbet af foråret holde et medlemsarrangement i Roskilde og et i Næstved. Det sker på baggrund af en medlemsundersøgelse foretaget af…

“Skype og ukrypteret telefoni kan principielt ikke anbefales til udveksling af sikkerhedsrelevante og forretningskritiske informationer”. Sådan lyder…

Microservices er et af de senere års mest hypede koncepter inden for systemudvikling. Der findes ikke en autoritativ definition, men typisk forstås…